Vizyonumuz

Vizyonumuz

DAF KİLİT’in prensiplerini oturttuğu temel güvendir. Güvenlik çok kapsamlı bir kavramdır. Aynı zamanda diğer birçok önemli kavram için bir arketip niteliğindedir. Biz bu çerçevede marka konumlandırma ve pazarlama stratejimizi belirlerken özgürlüğün karşısına olmaz olmaz olarak güvenliği koyduk.

“Güvendeysen Özgürsün” dedik.

Güvende hissetmenin, güvende olmanın önemini vurguladık. Güvenliğin hayat denkleminde değişmez bir sabit olduğunun altını çizdik.

DAF KİLİT üstlendiği hizmet sorumluluğunun farkında olan bir kuruluştur. Bu farkındalık misyonunun bir parçası değil onu kuşatan bir bütündür. O yüzdendir ki, DAF KİLİT sektöründe ürünlerine 7 yıl garanti verebilen tek firma olmuştur. DAF KİLİT kilit ticareti değil güven ticareti yapmaktadır. Bu çok önemli bir farktır.

Teknolojiye yatırım, fikri hakların korunması, yatırımın önündeki engellerin kaldırılması, çalışanların eğitilmesi ve araştırma geliştirmenin her daim renovasyonu DAF KİLİT’in vizyonunun mihenk taşlarını oluştururlar.

Gelecek güvenliğe yatırım yapanların olacaktır.

Yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulmuş cesaret dolu bir girişim olan DAF KİLİT kısa sürede sektöründe öncü olmuş, tekelleri kırmış ve girişim kültürünü yeniden tanımlamıştır.

Güvenliği hayati bir enstrüman olarak gören ve onu işleyen, geliştiren ve yeniden tanımlayan DAF KİLİT ailesi olarak; “Güvendeysen Özgürsün” diyoruz.